กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบป้ายชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ เพื่อเตือนสติประชาชนทั่วไป เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน