ขอขอบพระคุณผู้บริจาคผ้าอ้อมซีเคียว ผู้ใหญ่ จำนวน 10 กล่อง ทั้งหมด 280 ชิ้น