ขอขอบพระคุณ บริษัทนรินทร์แอร์บัส จำกัด มอบเงินเพื่อสมทบทุนจัดซื้อรถรับบริจาคโลหิต