ขอเชิญคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพุทธโสธร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคง แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา