ขอเชิญชาวฉะเชิงเทราเข้ารับการฉีดวัคซีน กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง