ขอเชิญผู้รับบริการทุกท่านเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล “สะดวก รวดเร็ว ว่องไว”