ขอเชิญเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมงานวันสงกรานต์ ปี 2560 “สงกรานต์ปีใหม่ไทย รดน้ำใส ขอพรผู้ใหญ่ สุขใจชาวพุทธโสธร”