ขอเชิญเจ้าหน้าที่ รพ.พุทธโสธร ผู้มารับบริการ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญปิดทองและฉลองสมโภชน์หลวงตาฤาษี