ข่าวประกวดราคา

 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Carvedilol 6.25 mg tablet รายละเอียด
 • (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามเชื่อมอาคารจอดรถยนต์โรงพยาบาล จำนวน 1 งาน รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สารหนืด รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สารหนืด รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือสำหรับตรวจโรคชนิดไม่มีแป้งฯ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือสำหรับตรวจโรคชนิดไม่มีแป้ง รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ แผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอ จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ (Fix Bearing) แบบข้อเข่าผิดรูปไม่รุนแรง รายละเอียด 
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง (Locking Plate) จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ (Fix Bearing) แบบข้อเข่าผิดรูปไม่รุนแรง รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วัสดุการแพทย์ แผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอ จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง (Locking Plate) จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า 2 เครื่อง จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามเชื่อมอาคารจอดรถยนต์โรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดน้ำยาตรวจตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดน้ำยาตรวจตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักอบรีดผ้า พร้อมบริหารจัดการผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลพุทธโสธรฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
 • ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 38 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ส่วนที่3 รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 38 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ส่วนที่2 รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 38 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ส่วนที่1 รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างทำวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 55 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ น้ำยา PartA, น้ำยา PartB ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ น้ำยา Part A, น้ำยา Part B ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการแถบตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 95,000 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ รายการแถบตรวจน้ำตาลในเลือด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด
 • สเปค ครุภัณฑ์ จำนวน 38 รายการ ส่วนที่ 4 รายละเอียด
 • สเปค ครุภัณฑ์ จำนวน 38 รายการ ส่วนที่ 3 รายละเอียด
 • สเปค ครุภัณฑ์ จำนวน 38 รายการ ส่วนที่ 2 รายละเอียด
 • สเปค ครุภัณฑ์ จำนวน 38 รายการ ส่วนที่ 1 รายละเอียด
 • ร่างประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 38 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างติดตั้งโปรแกรมระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลของโรงพยาบาลพุทธโสธรกับโรงพยาบาลชุมชนภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงสร้างการเชื่อมต่อระบบอื่นๆ (จำนวน 8 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานจ้างเหมา ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 5,000,000 (ห้าล้านบาทถ้วน) รายละเอียด
 • สรุปรายการครุภัณฑ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 38 รายการ 47 หน่วย โรงพยาบาลพุทธโสธร รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 38 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 22 รายการ ประจำปีงบปรามาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ผ้าปิดจมูกชนิดคล้องหู 3 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ ผ้าปิดปากจมูกชนิดคล้องหู 3 ชั้น จำนวน 6,500 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักอบรีดผ้า พร้อมบริหารจัดการผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลพุทธโสธรฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 28 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งโปรแกรมระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลของโรงพยาบาลพุทธโสธร กับโรงพยาบาลชุมชนภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงสร้างการเชื่อมต่อระบบข้อมูลทางการแพทย์สำหรับระบบอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ AHB ABO จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา IV.CATHETER จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ AHB ABO จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา IV.CATHETER จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อนสี่ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ APHERESIS KIT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อนสี่ล้อ จำนวน 1 คันประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ APHERESIS KIT )ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ชุดให้สารละลายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ชุดให้สารละลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกชนิดใส่ในโพรงกระดูก(PFNA) Short PFNA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกชนิดใส่ในโพรงกระดูก (PFNA) Short PFNA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ สารยึดกระดูกชนิดมียาปฏิชีวนะ (Bone cement with Antibiotic) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ สารยึดกระดูกชนิดมียาปฏิชีวนะ(Bone cement with Antibiotic) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจ CT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียด
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน(ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 (ส่วนที่1 หน้า1-10)รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 (ส่วนที่2 หน้า11-20)รายละเอียด
 • สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ส่วนที่1 หน้า1-9)รายละเอียด
 • สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ส่วนที่2 หน้า10-18)รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 6 จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจ CT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดไข่ไก่ จำนวน 1 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์ ออกซิเจนทางการแพทย์บรรจุท่อพร้อมอุปกรณ์ลดแรงดัน ขนาด 0.7 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แก๊สทางการแพทย์ ออกซิเจนทางการแพทย์บรรจุท่อพร้อมอุปกรณ์ลดแรงดัน ขนาด 0.7 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2,500 ท่อ รายละเอียด
 • (ร่าง) ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่6 จำนวน 5 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาเช่าระบบ PACS X-RAY รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดข้าว จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ้างเหมาบริการซักอบรีดผ้า พร้อมบริหารจัดการผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลพุทธโสธร รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แก๊สทางการแพทย์ แก๊สออกซิเจนเหลว รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ้างเหมาบริการตรวจ CT รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ้างเหมาบริการสลายนิ่ว จำนวน 300 ราย รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบบริหารและจัดยาผู้ป่วยในอัตโนมัติ รายละเอียด
 • รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 เงินนอกงบประมาณ ในไตรมาสที่ 1-4 และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียด
 • รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจ้างประจำปี 2563 งบประมาณรายจ่ายประจำปี ในไตมาสที่ 1-4 และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียด
 • รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ในไตมาสที่ 1-4 และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียด
 • รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 งบดำเนินงาน ในรอบ 9 เดือน และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อก่อโรคติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 1,920 Test รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เช่าระบบ PACS X-RAY รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดอาหารทางสายให้อาหาร (สูตรสำเร็จ) จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดเนื้อสัตว์น้ำ จำนวน 17 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเปล รายละเอียด
 • แจ้งอนุมัติแผนการบริหารเงินค่าบริการทางการแพทย์ (งบค่าเสื่่อม 70%) รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ้างเหมาบริการพนักงานเปล จำนวน 12 เดือน) รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ้างเหมาบริการระบบบริหาร และจัดยาผู้ป่วยในอัตโนมัติ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดผักสดและผลไม้ จำนวน 86 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ้างเหมาบริการส่งตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดของแห้งและเบ็ดเตล็ด จำนวน 88 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดอาหารทางสายให้อาหาร รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดเนื้อสัตว์น้ำ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดผักสดและผลไม้สด รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดไข่ไก่ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดข้าว รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดของแห้งและเบ็ดเตล็ด รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 18,672 ตารางเมตร โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา รายละเอียด
 • (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 18,672 ตารางเมตร โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา รายละเอียด 
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 9 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Atorvastatin tab 40 mg รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ้างติดตั้งระบบท่อลมรับสิ่งส่งตรวจและพัสดุทางการแพทย์อัตโนมัติ รายละเอียด
 • ประกาศราคาจ้างติดตั้งระบบท่อลมรับสิ่งส่งตรวจและพัสดุทางการแพทย์อัตโนมัติ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานAir Cooled Chiller ขนาดไม่น้อยกว่า 100 รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครุภัณฑ์สำนักงาน Air Cooled Chiller ขนาดไม่น้อยกว่า 100 Ton รายละเอียด
 • (ร่าง) ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Atorvastatin tab 40 mg รายละเอียด 
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อก่อโรคติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 1,050 ชุด รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อก่อโรคติดเชื้อ covid-19 รายละเอียด
 • EB2-3.3  แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รายละเอียด
 • แจ้งรายการ วงเงินงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับรายการตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียด
 • สรุปผลการพิจารณาครุภัณฑ์โรงพยาบาลพุทธโสธร ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด
 • คำสั่งโรงพยาบาลพุทธโสธร เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปิดและปลดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ (Mobile Bearing) รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ (Mobile Bearing) รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม Stroke Unit จำนวน 1 งาน ณ.อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 8 โรงพยาบาลพุทธโสธร รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม Stroke Unit รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารเลือด จำนวน 1 งาน ณ.อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 2 โรงพยาบาลพุทธโสธร รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารเลือด รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง (Locking Plate) จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วัสดุโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง (Locking Plate) จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
 • (ร่าง) ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดน้ำยาสำเร็จรูปตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV-1 จำนวน 6,864 Test รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดผักปลอดภัย2 รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานและทรัพย์สิน เปลี่ยนสลิงลิฟต์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อรายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 20 เครื่อง รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยจิตเวช (ครั้งที่2) รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยจิตเวช จำนวน 1 งาน รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาเบาหวาน จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สารหนืด รายละเอียด
 • เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สารหนืด รายละเอียด
 • ขายทอดตลาดพร้อมรื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของโลหิตพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ ข้าเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ (Fix knee) รายละเอียด
 • เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
 • (ร่าง) ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาเบาหวาน จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพย์ รายการชุดน้ำยาสำเร็จรูปตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV-1 จำนวน 6,864 Test รายละเอียด 
 • ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการแถบตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 100,000 ชิ้น รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วัสดุการแพทย์ รายการแถบตรวจน้ำตาลในเลือด รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดน้ำยาตรวจ CD4 จำนวน 2,600 Test รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  รายการชุดน้ำยาตรวจ CD4 รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการแถบตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 100,000 ชิ้น รายละเอียด
 • เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วัสดุการแพทย์ รายการแถบตรวจน้ำตาลในเลือด รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เลนส์) รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยจิตเวช รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ปรับปรุงหอผู้ป่วยจิตเวช จำนวน 1 งาน รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดันใช้ได้ทั้งทารกและเด็ก รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดันใช้ได้ทั้งทารกและเด็ก รายละเอียด
 • (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ รายละเอียด 
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วัสดุการแพทย์ CITROSTERIL DISNFECTANT 5L รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ ข้อสะโพกมีเบ้าแบบไม่ใช้ซีเมนต์ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สารหนืด รายละเอียด
 • (ร่าง) ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สารหนืด รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วัสดุการแพทย์ ข้อสะโพกมีเบ้าแบบไม่ใช้ซีเมนต์ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับผู้ใหญ่ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับผู้ใหญ่ รายละเอียด
 • (ร่าง) ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เลนส์) รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วัสดุการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ขาแข็ง รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ รายละเอียด 
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบเด็ก รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบเด็ก รายละเอียด
 • (ร่าง) ประกวดราคา เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (GENERATOR) รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) กลุ่มสารน้ำทดแทนเลือด จำนวน 5 รายการ รายละเอียด  
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ น้ำยา PartA, น้ำยา PartB รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกชนิดใส่ในโพรงกระดูก (PFNA) Short PFNA รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วัสดุการแพทย์ น้ำยา PartA, น้ำยา PartB จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ้างเหมาบริการระบบบริหารและจัดยาผู้ป่วยในอัตโนมัติ ประมาณ 250,000 ซองต่อ จำนวน 253 วัน รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ้างเหมาบริการตรวจ CT รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วัสดุการแพทย์ AV-SET ONLINE PLUS BVM 5008 รายละเอียด
 • ประกาศจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือสำหรับตรวจโรคชนิดไม่มีแป้งฯ รายละเอียด
 •  ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา IV.CATHETER จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบบริหารและจัดยาผู้ป่วยในอัตโนมัติ รายละเอียด
 • สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสขร1  รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา IV.CATHETER จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • มาตรการความโปร่งใส รายละเอียด
 • รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 รายละเอียด
 • ประกาศเผยแพร่แผน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (GENERATOR) รายละเอียด
 • ประกาศแผนวัสดุการแพทย์โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก เอว 1-4 ระดับ จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • (ร่าง) ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การซื้อเวชภัณฑ์(ยา) กลุ่มสารน้ำทดแทนเลือด จำนวน 5 รายการ รายละเอียด
 • (ร่าง)  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดผักปลอดภัย1 รายละเอียด
 • ประกาศเผยแพร่แผนวัสดุการแพทย์ STERRAS 100S CASSETTE รายละเอียด
 • ประกาศจ้างเหมาบริการบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจรเพื่อใช้บริการในโรงพยาบาลพุทธโสธร รายละเอียด
 • ประกาศแผนเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ไซริ้งพลาสติก จำนวน 6 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดน้ำยาตรวจหมู่โลหิต ABO-Rh gel Test จำนวน 14,400 Test รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดน้ำยาตรวจหมู่โลหิต ABO-Rh gel Test จำนวน 14,400 Test รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเปล รายละเอียด
 • (ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจรเพื่อใช้บริการในโรงพยาบาลพุทธโสธร รายละเอียด
 • ประกาศยกเลิกการประกวดราคา ในรายการยา Enalapril maleate tab. 5 mg รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซื้อแก๊สทางการแพทย์ ออกซิเจนทางการแพทย์บรรจุท่อ พร้อมอุปกรณ์ลดแรงดัน ขนาด 0.7 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดอาหารทางสายให้อาหาร (นวัตกรรม) จำนวน 1 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบ WIFI พร้อมติดตั้ง รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ชุดให้สารละลาย SOLUTION SET TERUMO PUMP รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ รายละเอียด
 • ประกวดราคาเช่าระบบ PASS (X-RAY) รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดไข่ จำนวน 7,513 กระบะ ครั้งที่3 รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก RICOH SP325 DNW รายละเอียด
 • (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจ CT รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเปล รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ) รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเปล รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  แก๊สทางการแพทย์ แก๊สออกซิเจนเหลว รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จ้างเหมาบริการพนักงานเปล จำนวน 11 เดือน รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดข้าว จำนวน 5 รายการ ครั้งที่ 2 รายละเอียด 
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เช่าระบบPACS (X-RAY) รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ้างเหมาบริการบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจรเพื่อใช้บริการในโรงพยาบาลพุทธโสธร รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบโปรแกรมโรงพยาบาล HOSxP XE จำนวน 1 ระบบ รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ้างเหมาบริการตรวจ CT รายละเอียด
 • ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดไข่ ครั้งที่2 จำนวน 9,000 กระบะ รายละเอียด
 • ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดข้าว จำนวน 5 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดอาหารทางสายให้อาหาร จำนวน 1,625 กิโลกรัม รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สารหนืด รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ้างเหมาบริการส่งตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สารหนืด รายละเอียด
 • ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดไข่ จำนวน 9,000 กระบะ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดไข่ไก่ จำนวน 9,000 กระบะ ครั้งที่ 2 รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดผักสด และผลไม้ทั่วไป จำนวน 75 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดของแห้งและเบ็ดเตล็ด จำนวน 77 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วัสดุเครื่องบริโภคฯ  หมวดอาหารทางสายให้อาหาร รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเผาขยะติดเชื้อ รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว รายละเอียด
 • ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว จำนวน 300 ราย ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด
 • ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบริการเผาขยะติดเชื้อ จำนวน 198,000 กิโลกรัม ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วัสดุการแพทย์โลหะดามกระดูกสันหลัง ส่วนอก เอว จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดเนื้อสัตว์น้ำ จำนวน 15 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดข้าว จำนวน 5 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมระดับจังหวัด จำนวน 7 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดไข่ไก่ จำนวน 9,000 กระบะรายละเอียด
 • เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดของแห้งและเบ็ดเตล็ด จำนวน 77 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ รายละเอียด
 • เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ชนิดสีระดับสูง รายละเอียด
 • เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดเนื้อสัตว์น้ำ รายละเอียด
 • เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดผักสดผลไม้ รายละเอียด
 • เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์ รายละเอียด
 • เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วัสดุเครื่องบริโภคหมวดเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ รายละเอียด
 • เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดไข่ไก่ รายละเอียด
 • เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดข้าว รายละเอียด
 • เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดของแห้งและเบ็ดเตล็ด รายละเอียด
 • เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วัสดุการแพทย์ สเตอแร็ค 100 เอส คาสเซ็ท 5 รอบ รายละเอียด
 • เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการกล้อง รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือผ่าตัดแบบสเตอร์ไรด์ ไม่มีแป้ง จำนวน 5 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ รายละเอียด
 • (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความ คมชัดสูง ชนิดสีระดับสูง รายละเอียด
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 6 จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับผู้ใหญ่ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดโลหะดามกระดูก จำนวน3 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว รายละเอียด
 • ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 6 จำนวน 4 รายการ ปี 2562  รายละเอียด
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน 90,000 Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียด
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ  รายละเอียด
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด
 • ประกาศจังหวัดเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื่้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ ฯ รายการAHG  POLYSPECIFIC  จำนวน ๖๐,๐๐๐ Test   รายละเอียด
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่อง ISOLATOR  สำหรับใช้ในการเตรียมผสมยาเคมีบำบัด ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทราเรื่อง  ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) 

 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์รายการชุดน้ำยาตรวจตะกอนปัสสาวะ จำนวน 36000 Test ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  รายละเอียด
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหาร 2 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  รายละเอียด
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการชุดน้ำยาตรวจหมู่โลหิต ABO-RH gel Test จำนวน 14,400 Test ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเตียงผู้ป่วยไฟฟ้าไอซียู 4 มอเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสะอาด (cleanroom) และระบบกรองอากาศให้ปราศจากเชื้อสำหรับเตรียมผสมอาหารทางหลอดเลือดดำ (TPN) พร้อมระบบควบคุมอากาศปลอดเชื้อ อาคารเภสัชกรรม ชั้น 1 โรงพยาบาลพุทธโสธร จำนวน 1 ยูนิท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด 
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ชุดน้ำยาตรวจทางด้านภูมิคุ้มกันวิมยา จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด 
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ชุดน้ำยาตรวจทางด้านเคมีคลินิก จำนวน 28 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด 
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก แบบ 5419 (ตอกเข็ม คอร.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 6 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบสำหรับทารกแรกเกิดมีการควบคุมอุณหภูมิทางผิวหนังและความชื้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ รายละเอียด
  • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ้ว รายละเอียด
  • ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ รายละเอียด
  • ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับผู้ใหญ่ รายละเอียด
  • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียด
  • ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ รายละเอียด
  • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ รายละเอียด
  • ประกวดราคายา Biphasic isophane insulin (Soluble insulin 30% isophane insulin 70%) 100 iu in ml injection in 3 ml with insulin pen and pen needle รายละเอียด
  • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Sitagliptin tab. 100 mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
  • ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ APHERESIS KIT รายละเอียด
  • ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น แบบไบโพล่าร์ ชนิดไม่ใช้ซีเมนต์ รายละเอียด
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียด
  • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจทางเดินหายใจพร้อมระบบวิดีทัศน์ รายละเอียด
  • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียด
  • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยระบบคลื่นเสียงความถี่สูง (ทางสูติ-นรีเวช) รายละเอียด
  • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและแรงดันสำหรับเด็กและทารก รายละเอียด
  • ประกวดราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์ แก๊สออกซิเจนเหลว รายละเอียด
  • ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก RICOH SP325 DNW รายละเอียด
  • ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ แถบตรวจน้ำตาลในเลือด รายละเอียด
  • ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ (Monitor EKG) รายละเอียด
  • ประกวดราคาซื้อ เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง รายละเอียด
  • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยระบบคลื่นเสียงความถี่) รายละเอียด
  • เผยแพร่เอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Sevoflurane 250 ml Inhalation Liquid รายละเอียด
  • เผยแพร่เอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Insulin Aspart 30% + Protaminated Insulin Aspart 70%,100 iu in ml injection 10 3 ml with insulin pen and pen needle รายละเอียด
  • ประกวดราคาซื้อไซริ้งพลาสติก จำนวน 6 รายการ รายละเอียด
  • ประกวดราคาซื้อแอลกอฮอล์ แพ็ค รายละเอียด
  • ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ CERTOFIX DUO V720 รายละเอียด
  • ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา IV.CATHETER จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
  • ประกวดราคาซื้อ เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (prevac) รายละเอียด
  • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ Microtome รายละเอียด
  • ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
  • ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตา รายละเอียด
  • รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียด
  • ส่งรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด
  • ส่งรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ระดับหน่วยบริการ 70% ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด
  • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 รายละเอียด
  • ร่าง ประกวดราคาซื้อ กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตา รายละเอียด
  • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รายละเอียด
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนพักระบบน้ำบริเวณด้านหลังหน่วยจ่ายกลาง รายละเอียด
  • ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน รายละเอียด
  • ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดไข่ไก่ จำนวน 10,000 กระบะ รายละเอียด
  • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดไข่ไก่) รายละเอียด
  • ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดผักสด และผลไม้สดทั่วไป จำนวน 83 รายการ รายละเอียด
  • ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศระบบซิลเล่อร์ รายละเอียด
  • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจ CT รายละเอียด
  • ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดของแห้งและเบ็ดเตล็ด จำนวน 71 รายการ รายละเอียด
  • ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ รายละเอียด
  • ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดเนื้อสัตว์น้ำ จำนวน 14 รายการ รายละเอียด
  • ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดเนื้อไก่ จำนวน 6 รายการ รายละเอียด
  • ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดอาหารทางสายให้อาหาร จำนวน 5 รายการ รายละเอียด
  • ประกวดราคาเช่าระบบ PACS (X-RAY) รายละเอียด
  • (ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจ CT รายละเอียด
  • ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดข้าว จำนวน 5 รายการ รายละเอียด
  • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วัสดุเครื่องบริโภค หมวดอาหารทางสายให้อาหาร นวัตกรรม) รายละเอียด
  • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดอาหารทางสายให้อาหาร จำนวน 5 รายการ) รายละเอียด
  • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดเนื้อสัตว์น้ำ จำนวน 14 รายการ) รายละเอียด
  • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดของแห้งและเบ็ดเตล็ด) รายละเอียด
  • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการเผาขยะติดเชื้อ จำนวน ๑๙๘,๐๐๐ กิโลกรัม รายละเอียด
  • ประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกไตแบบต่อเนื่อง โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง รายละเอียด
  • ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิในร่างกายผู้ป่วย โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง รายละเอียด
  • ประกวดราคาซื้อตู้เก็บเกล็ดเลือด รายละเอียด
  • ประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกไตแบบต่อเนื่อง รายละเอียด
  • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หมวดเนื้อหมู และผลิตภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ) รายละเอียด
  • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หมวดเนื้อไก่ และผลิตภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ) รายละเอียด
  • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หมวดข้าว 5 รายการ) รายละเอียด
  • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เครื่องตรวจวัดลานสายตาฯ) รายละเอียด
  • ประกวดราคาซื่้อเครื่องตรวจวัดลานสายพร้อมระบบแปรผลอัตโนมัติ รายละเอียด
  • ประกวดราคาซื่้อชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลชนิดไร้สาย สำหรับเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ ชุด รายละเอียด
  • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน ) รายละเอียด
  • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด
  • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตู้เก็บเกล็ดเลือด) รายละเอียด
  • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ชนิดไร้สาย) รายละเอียด
  • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เครื่องควบคุมอุณหภูมิในร่างกายผู้ป่วย) รายละเอียด
  • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เครื่องฟอกไตแบบต่อเนื่อง) รายละเอียด
  • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้ในห้องประชุมชั้น8 อาคารสนับสนุนบริการ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
  • ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
  • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เครื่องล้างภาชนะพร้อมเป่าลมร้อน จำนวน 1 ชุด รายละเอียด
  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรราคากลาง (ชุดโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้น (PROXIMAL FEMORAL NAIL) จำนวน 22 รายการ) รายละเอียด
  • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่องครุภัณฑ์ที่ใช้ในห้องประชุมชั้น 8 อาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
  • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่องซื้อวัสดุการแพทย์ รายการถุงบรรจุโลหิต จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรราคากลาง (ถุงมือผ่าตัดแบบ STERILE จำนวน 3 รายการ) รายละเอียด
  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรราคากลาง (ถุงมือสำหรับตรวจโรคชนิดไม่มีแป้ง จำนวน 300 กล่อง และถุงมือตรวจโรคชนิดไม่มีแป้งสเตอร์ไรด์ จำนวน 15,000 คู่) รายละเอียด
  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรราคากลาง (หมึกพิมพ์ HP 950-951) รายละเอียด
  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรราคากลาง (1243A STERI GAGE STEAM INTEGRATOR 500 EA จำนวน 120 ถุง) รายละเอียด
  • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียด
  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างปรังปรุง ซ่อมแซม แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลพุทธโสธร จำนวน 1 งาน) รายละเอียด
  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรราคากลาง (หมึกพิมพ์ HP-78A และหมึกพิมพ์ HP-15A) รายละเอียด
  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรราคากลาง (เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าพร้อมระบบชั่งน้ำหนัก จำนวน 1 เตียง และเครื่องวัดน้ำไขสันหลัง จำนวน 2 เครื่อง) รายละเอียด
  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรราคากลาง (วัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพฺ RICOH รุ่น SP 325 DNW) รายละเอียด
  • ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดอาหารทางสายให้อาหาร จำนวน 5 รายการ รายละเอียด
  • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
  • ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ รายละเอียด
  • แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (โครงการจ้างงานติดตั้งเปลี่ยนฝ้าเพดานอาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น3 ตึกเด็ก) รายละเอียด
  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรราคากลาง (จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ระบบ GAS ALARM จำนวน 8 จุด) รายละเอียด
  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรราคากลาง (โครงการครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 ราการ) รายละเอียด
  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรราคากลาง (โครงการสติกเกอร์ไดเร็คเทอร์มอล ขนาด 10 cm x 7 cm จำนวน 1,600,000 ดวง) รายละเอียด
  • ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำเร็จรูปตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV-๑  รายละเอียด 
  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถจักรยานยนต์ 125 ซีซี จำนวน 9 คัน) รายละเอียด
  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (วัสดุแบบพิมพ์ DOCTOR’S ORDER SHEET จำนวน 1 รายการ) รายละเอียด
  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (สารหนืด จำนวน 320 หลอด) รายละเอียด
  • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
  •  
  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  (ท่อดูดสูญญากาศจำนวน 1 ชุด และชุดหัวขุดและกรอเบ้าขาเทียมจำนวน 1 ชุด) รายละเอียด
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ (infusion pump) รายละเอียด
  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานเปล จำนน 1 เดือน รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงผู้ป่วยปรับระดับ  จำนวน 6 เตียง รายละเอียด
 • รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ได้ระบุไว้ในรายงานวิเคราห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง) จ้างปรับปรุงห้องน้ำห้องพิเศษ หอผู้ป่วยประกันสังคมชายและหญิง จำนวน 2 งาน รายละเอียด
 • คุณลักษณะเฉพาะ ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วัสดุทางการแพทย์จำนวน 6 รายการ รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาเดินสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดข้าว จำนวน 5 รายการ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับผู้ใหญ่ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับผู้ใหญ่ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อหลอดไฟฟ้า LEDฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จัดซื้อเครื่องวินิจฉัยการได้ยินชนิด True Hybrid Audiometer จำนวน 1 ชุด) 
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างติดตั้งระบบ GPS และกล้องติดรถยนต์ จำนวน 4 SET/หน่วยงานเจ้าของโครงการโรงพยาบาลพุทธโสธร ) รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อหลอดไฟฟ้า LEDฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัด กล้อง 2 ตา ปรับเอียงตามแนวดิ่งได้ควบคุมการทำงานด้วยเท้า แบบแกนตั้งพื้นระบบ แสงคู่ขนาน 6515-021-2212/1ค) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (รายการเครื่องบันทึกการหดรัดตัวของมดลูกและติดตามการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ (EFM) จำนวน 1 เครื่อง) รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี.รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ (Monitor EKG) (EKG, NIBp, SPO2) จำนวน 1 เครื่อง) รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Sitagliptin 100 mg tablet รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อฐานข้อมูลออนไลน์ทางการแพทย์ รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ชุดน้ำยาตรวจทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 3 รายการ) รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจท้องและผ่าตัดถุงน้ำดีด้วยระบบวิดิทัศน์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบโปรแกรม HOSxP รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จัดซื้อเบลดแบบใช้ซ้ำได้อีกเบอร์ 4) รายละเอียด
 • (ร่าง) ประกวดราคาซื้อหลอดไฟฟ้า LEDฯ  รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (CORTISOL 100 TEST) รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องอบแก๊ส EO450 ลิตร รายละเอียด
 • สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดความคุมด้วยปริมาตรและความดันสามารถเคลื่อนย้ายได้ รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ชุดตรวจน้ำยาวิเคราะห์ HbA1C จำนวน 5,000 เทสต์) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบอัตโนมัติใช้ไฟฟ้า ระบบเย็นเร็วขนาดความจุ 850 ลิตร)  รายละเอียด
 • สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับผู้ใหญ่ รายละเอียด
 • สอบราคาซื้อชุดสว่านเจาะกระดูก รายละเอียด
 • สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการน้ำยาตรวจ Troponin T รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (เครื่องดูดสุญญากาศทำเบ้าขาเทียม จำนวน 1 เครื่อง) รายละเอียด
 • สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดีทัศน์ แบบมีจอภาพ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย รวม 1 หมวด จำนวน 11 รายการ) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างทำวัสดุโฆษณา จำนวน 3 รายการ) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ฟลูออไรด์ จำนวน 2,000 มิลลิลิตร) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างซ่อมเครื่องส่งลมเย็นและเปลี่ยนฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็นฯ จำนวน 1 งาน) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (แถบตรวจค่าความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเลือด) รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Insulin Aspart 30% + Protaminated Insulin Aspart 70% 100 iu/ml injection in 3 ml with Insulin pen and pen needle รายละเอียด
 • (ร่าง) รายงานผลการกำหนดรายละเอียดและกำหนดราคากลางจ้างเหมาติดตั้งระบบโปรแกรม HOSxP รายละเอียด
 • (ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบโปรแกรม HOSxP รายละเอียด
 • (ร่าง) รายละเอียดโปรแกรมBMS-HOSxPXE รายละเอียด
 • สอบราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD4 รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องล้างเครื่องมือแพทย์ระบบอัตโนมัติขนาดความจุมากกว่า 181 ลิตร) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จัดซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 3 ชุด)รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ) รายละเอียด
 • สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ รายละเอียด
 • ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดอาหารทางสายให้อาหาร (6 รายการ) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ) รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Fosfomycin Sodium 4 gm for injection รายละเอียด
 • รายงานผลดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ได้ระบุไว้ในรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด
 • สอบราคาซื้อ เครื่องล้างตัวกรองเลือด รายละเอียด
 • สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (เครื่องถ่ายภาพรังสีเอ็กซ์ในช่องปาก จำนวน 1 เครื่อง) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (เครื่อง Microbilirubin จำนวน 1 เครื่อง) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (โลหะดามกระดูกจำนวน 4 รายการ) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างปรับปรุงห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ยกพื้นพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเปลี่ยนชุดควบคุมหน้าจอสัมผัส และแผงวงจรสำหรับชุดควบคุมหน้าจอสัมผัสของเครื่องยิงเลเซอร์ สำหรับรักษาโรคตา) รายละเอียด
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (หม้อนึ่งเครื่องมือแพทย์ (Autoclave) จำนวน 1 เครื่อง) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ) รายละเอียด
 • สอบราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณด้านหลังอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (โลหะดามกระดูก จำนวน 4 รายการ) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (กล้องวงจรปิดจำนวน 1 ระบบ) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย) รายละเอียด
 • สอบราคาซื้อตู้อบสำหรับทารกแรกเกิดชนิดมีการควบคุมอุณหภูมิทางผิวหนังและความชื้น รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ที่นอนลม จำนวน 20 ชุด และเครื่องควบคุมการให้น้ำและสารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 2 เครื่อง) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (เครื่องส่องไฟสำหรับทารกตัวเหลือง แบบ 360 องศาชนิด LED) รายละเอียด
 • ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดข้าว (5รายการ) หมวดนมและเครื่องดื่ม (8 รายการ) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ตลับหมึกเครื่องพิมพ์  HP 85A CE285A) รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Sodium Valproate 400 mg/ 4 ml for injection รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ฺBrake Complet อะไหล่กล้องจุลทรรศ์สำหรับผ่าตัดกล้อง 4 ตา ฯ) จำนวน 2 ชุด รายละเอียด
 • สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 18 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศสอบราซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดเนื้อสัตว์ทั่วไป (19 รายการ) รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  Eruthropoietin beta 5000 iu for injection รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  Erythropoietin alpha 4,000 IU for injection รายละเอียด
 • สอบราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตวจหมู่โลหิต ABO Rh และชุดน้ำยาตรวจ Antibody Screening และความเข้ากันได้ของเลือดผู้ป่วยกับผู้บริจาค รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยชนิดเคลื่อนย้าย) รายละเอียด
 • รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางของเครื่องอัลตร้าซาวด์ รายละเอียด
 • สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องฟอกอากาศ พร้อมเปลี่ยน รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน่วยงานไตเทียม อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 4 /หน่วยงาน) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างซ่อมเครื่องส่งลมเย็นและเปลี่ยนฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็นฯ  จำนวน 1 งาน) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างทำชุดบริการแรกรับผู้ป่วยในสิทธิประกันสังคม 2,000 ชุด) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่อง Chiller ของอาคารสิริโสธรารักษ์ จำนวน 1 งาน) รายละเอียด
 • รายงานผลการกำหนดรายละเอียดและกำหนดราคากลางของกล้องบันทึกภาพแบบมีหน่วยความจำในเครื่อง พร้อมอุปกรณ์ ฯ รายละเอียด
 • กล้องบันทึกภาพแบบมีหน่วยความจำในเครื่อง พร้อมอุปกรณ์ คุณสมบัติตามข้อกำหนด รายละเอียด
 • การขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด รายละเอียด
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงสถานที่ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดโสธร เพื่อให้บริการแพทย์แผนไทย รายละเอียด
 • สอบราคาซื้อชุดวินิจฉัยภาพ (Diagnostic Workstation) รายละเอียด
 • ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์ (14 รายการ) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ 2 เฟส ชนิดจอภาพสี ฯ จำนวน 1 เครื่อง) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ระบบติดตามควบคุมอุณหภูมิตู้เย็น จำนวน 1 ตู้ และตู้เย็นแช่ยา 3 ประตู จำนวน 1 ตู้)  รายละเอียด
 • รายงานขอซื้อชุดวินิจฉัยภาพ Diagnostic Workstation รายละเอียด
 • ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อ Erythropoietin beta 5,000 IU for injection รายละเอียด
 • ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อ Erythropoietin alpha 4,000 IU for injection รายละเอียด
 • รายงานผลการกำหนดรายละเอียดและกำหนดราคากลางซื้อถังเก็บน้ำ ขนาด 2,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียด
 • คุณลักษณะเฉพาะ ถังเก็บน้ำ ขนาด 2,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยชนิดเครื่อนย้าย จำนวน 1 เครื่อง) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (หัวกรอเร็ว จำนวน 10 หัว และหัวกรอช้า จำนวน 15 หัว) รายละเอียด
 • รายงานผลการกำหนดรายละเอียดและกำหนดราคากลางของเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรแบบเคลื่อนย้ายได้ รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง (ระบบติดตามควบคุมอุณหภูมิตู้เย็น จำนวน 1 ชุด และตู้เย็นแช่ยา 3 ประตู จำนวน 1 ตู้) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง (จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ จำนวน 5 เครื่อง) รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำเร็จรูป ตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV-1 โดยวิธีขยายสารพันธุกรรม โดยวิธี Real Time PCR รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อแถบตรวจน้ำตาลในเลือด รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อถุงมือตรวจโรค รายละเอียด
 • ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดเนื้อไก่ (4 รายการ) รายละเอียด
 • ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดของแห้งและเครื่องปรุง (71 รายการ) รายละเอียด
 • รายงานผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ  รายละเอียด
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ รายละเอียด
 • รายงานผลการกำหนดรายละเอียดและกำหนดราคากลางซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดจุลศัลยกรรม รายละเอียด
 • คุณลักษณะเฉพาะชุดเครื่องมือผ่าตัดจุลศัลยกรรม รายละเอียด
 • ข้อมูลโครงการจัดซื้อด้วยเงินงบลงทุน  งบประมาณรายจ่ายประจำปี  2560 รายละเอียด
 • สอบราคาซื้อขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียจากเลือดชนิดอัตโนมัติ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือดอัตโนมัติ  รายละเอียด    
 • รายงานผลการกำหนดรายละเอียดและกำหนดราคากลางซื้อเครื่องตัดผิวหนังด้วยไฟฟ้ารายละเอียด
 • สอบราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว รายละเอียด
 • รายงานผลการกำหนดรายละเอียดราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องช่วยหายใจฯ รุ่น Carina และรุ่น Evita XL รายละเอียด
 • แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า พร้อมเปลี่ยนจำนวน 42 ลูก รายละเอียด
 • (ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำเร็จรูป ตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV-1 โดยวิธีขยายสารอนุพันธุกรรม รายละเอียด
 • สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
 • สอบราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิต รายละเอียด
 • สอบราคาซื้อชุดวินิจฉัยภาพ (Diagnostic Workstation) รายละเอียด
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง Brake Complet (อะไหล่กล้องจุลทรรศ์สำหรับห้องผ่าตัด 4 ตา ควบคุมการทำงานด้วยมือ 1 OR 6515-021-4112) จำนวน 2 ชุด รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง (จ้างปรับปรุงห้องล้างเครื่องมือ แผนกทันตกรรมจำนวน 1 งาน) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง (ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Hb Typing จำนวน 1,800 เทสต์) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง (ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ  จำนวน 1 ชุด) รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (ถุงบรรจุโลหิต จำนวน 3 รายการ) รายละเอียด
 • ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย (ไข่ไก่) รายละเอียด
 • สอบราคาซื้อระบบการบริหารจัดการควบคุมการเข้า-ออกภายในอาคารจอดรถยนต์ รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อเช่าระบบ PASS (X-RAY) รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อแก๊สออกซิเจนเหลว รายละเอียด
 • สอบราคาจ้างเหมาบริการเผาขยะติดเชื้อ รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง (จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารจอดรถยนต์ 7 ชั้น จำนวน 11 เดือน) รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง (จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า) รายละเอียด
 • (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า รายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ รายละเอียด