ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร และคกก.ตรวจการจ้างอาคารจอดรถยนต์ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย พร้อมทดสอบระบบน้ำ,ไฟ,และลิฟท์

 แพทย์หญิงสมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคกก.ตรวจการจ้างอาคารจอดรถยนต์

ได้ตรวจรับงานงวดสุดท้าย พร้อมทดสอบระบบน้ำ,ไฟ,และลิฟท์

ณ วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น.

12903478_481547515379003_1435958581_o

12873615_481547565378998_1012545589_o

You may also like...