คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม คุณฝ้าย คุณบอล Faiicawaii คุณโท คุณเล็ก และคณะเพื่อน มอบข้าวกล่อง และนม