คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรฯลฯ ขอมอบ เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ