ห้องตรวจ : จิตเวช

 

ตารางแพทย์ออกตรวจประจำวัน OPD ของแพทย์กลุ่มงานจิตเวช
วัน เช้า
( 08.30 – 12.00 น.)
บ่าย
( 13.00 – 16.30 น.)
 จันทร์ นพ. ภาสกร  ลีนิวา
( จิตเวชเด็ก )
พญ. สาธิตา ( จิตเวชผู้ใหญ่ )
อังคาร นพ. เจริญศักดิ์/พญ. สาธิตา
( คลินิกยาเสพติด/จิตเวชผู้ใหญ่ )
รับยาเดิม
 พุธ นพ. เวทิศ  ประทุมศรี
( จิตเวชผู้ใหญ่ )
นพ. เจริญศักดิ์
( จิตเวชผู้ใหญ่ )
พฤหัสบดี จิตเวชชุมชนและรับยา คลินิกคลายเครียด
ศุกร์ นพ. ภาสกร  ลีนิวา
คลินิกยาเสพติด และกิจกรรมบำบัด
คลินิกคลายเครียด

ปรับปรุง วันที่ 12 ธ.ค. 2560