กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย


 

1430315275_doctor นายแพทย์สมชาย  เอกปรัชญากุล
หัวหน้ากลุ่มงาน