สาขาเวชกรรมฟื้นฟู

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ พญ.พจีภัทร-อนุราชเสนา-683x1024.jpg รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ พญ.วรกานต์-เฑียรกุล-683x1024.jpg
พญ.พจีภัทร อนุราชเสนา
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
พญ.วรกานต์ เฑียรกุล
เวชศาสตร์ฟื้นฟู