กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู


 

1430315275_doctor แพทย์หญิงพจีภัทร  อนุราชเสนา
หัวหน้ากลุ่มงาน