กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

 

1430315275_doctor แพทย์หญิงพจีภัทร  อนุราชเสนา
หัวหน้ากลุ่มงาน