กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย

 

1430315275_doctor นายแพทย์สมชาย  เอกปรัชญากุล
หัวหน้ากลุ่มงาน