สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 4-683x1024.jpg
นพ.อุฬาร สวนขวัญ
หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค