ห้องตรวจ : คลินิกระงับปวด

 

คลินิกระงับปวด
วัน เวลา แพทย์
 จันทร์ 13.30 – 16.00 น. พญ. ธิติมา
อังคาร 13.30 – 16.00 น.
 พุธ 13.30 – 16.00 น. นพ. ก้องภพ
ศุกร์ 13.30 – 16.00 น.