ครอบครัว พรหมวงศ์นันท์ และ ครอบครัว พงศ์กรกุลชาติ ครอบครัว อัชฌานภาลัย คุณธีรรัตน์อินถา และคุณจิตรดา ขวัญขจรจิตต์ คณชรินทร์ทิพย์ รุ่งระวีศรีศศิธร และ คุณทัศน์นียพร ทัพพิลา ร่วมบริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูปและทิชชู่