คุณจิตรกร เผด็จศึก และคุณสมบัติ งามสะอาด พร้อมคณะร่วมกัน บริจาคเงินให้โรงพยาบาล