คุณฉัตรพงศ์ เหล่าอุดม และเพื่อนๆ ร่วมบริจาคถังออกซิเจนให้โรงพยาบาล