คุณณัชชิตา เอื้อกลมชาญ บริจาคเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง Oxygen High Flow จำนวน 1 เครื่อง