คุณณัชาณี – คุณภัทกิจน์ และคณะ ร่วมบริจาค ข้าวแกงเขียวหวาน