คุณศิริชัย คุณสมนึก-คุณอำพร บริษัทโรงสีเจริญทรัพย์ จำกัด และบริษัทสุทธิพงศ์ค้าวัสดุก่อสร้าง (072) จำกัด บริจาคเงินให้โรงพยาบาล