คุณสมปอง ธนสารธรรม และคณะสวดมนต์แปลงยาวฉะเชิงเทรา มอบน้ำดื่ม