คุณสมพร – คุณศิริวรรณ จันลา คุณปวีณา – ดำรงวิกุลชัย คุณอำนาจ – คุณยุพิน บริจาคข้าวกล่อง น้ำเต้าหู้ น้ำเปล่า