คุณสุกัญญา อัศวเกศมณี บริจาคพัดลม 2 ตัว และผ้าห่ม 13 ผืน