คุณสุนิสา อ้นอารี ทำบุญซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพุทธโสธร