คุณอาภาวดี โพธิ์อ่อน-คุณสุชารัตน์ ปิ่นแก้ว นักศึกษา (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ) บริจาคน้ำเปล่า นมเปรี้ยว C-vit กล่องยา