คุณไพบูลย์ โสภณพิศ คุณอัจฉรีย์ วัชระ พร้อมด้วยคณะผู้บริจาค มอบ เตียงผ่าตัด เครื่องดมยา เครื่องจี้ไฟฟ้า อุปกรณ์ห้องผ่าตัด