งดการให้และรับของขวัญ และของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่