ซื้อ MDT Plus Hemodialysis Tubing Set ( ชุดสายน้ำเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม )

  •  ซื้อ MDT Plus Hemodialysis Tubing Set ( ชุดสายน้ำเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ) รายละเอียด