ดร.รัฐสภา นพเกตุ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปจำนวน 20 ลัง