ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ MDT Plus Hemodialysis Tubing Set (ชุดสายนำเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ MDT Plus Hemodialysis Tubing Set (ชุดสายนำเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รายละเอียด