ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ(จ้างทำโรงพักขยะทั่วไป บริเวณทางเข้า-ออก)

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ(จ้างทำโรงพักขยะทั่วไป บริเวณทางเข้า-ออก) รายละเอียด