ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแลราคากลาง (จ้างตีเส้นจราจรและป้ายบอกทางขึ้น–ลงอาคารจอดรถยนต์ 7 ชั้น )

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแลราคากลาง (จ้างตีเส้นจราจรและป้ายบอกทางขึ้น–ลงอาคารจอดรถยนต์ 7 ชั้น ) รายละเอียด

You may also like...