นางลุ้ย นายงธงชัย ลำจวนจิตร์ บริจาคเงินให้โรงพยาบาล