นายแพทย์เกียริติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพุทธโสธร และโรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา