บริษัท ซีพี แรม จำกัด มอบขนม พร้อมสนับสนุนเงินให้โรงพยาบาลพุทธโสธร