บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด มหาชน โดย คุณพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล และ ผู้รวมสนับสนุนงานวิ่งฯ ร่วมส่งมอบ เตียงไฟฟ้า