บริษัท เดลเบล จำกัด (สาขาชลบุรี) มอบน้ำดื่ม แมนซั่ม 50 ลังพร้อมสนับสนุนเงินให้โรงพยาบาลพุทธโสธร