บริษัท ไทยคูณสตีล จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ มอบโคมไฟผ่าตัด