บริษัท ไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด มอบเงินสนับสนุนให้โรงพยาบาลพุทธโสธร