ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิในร่างกายผู้ป่วย โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง

  • ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิในร่างกายผู้ป่วย โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง รายละเอียด