ประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกไตแบบต่อเนื่อง โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง

ประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกไตแบบต่อเนื่อง โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง รายละเอียด