ประกาศจังหวัดฉะเชิงทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดของผักและผลไม้สด จำนวน 77 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศจังหวัดฉะเชิงทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดของผักและผลไม้สด จำนวน 77 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด