ประกาศจังหวัดฉะเชิงทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้อบสำหรับทารกแรกเกิดชนิดมีการควบคุมอุณหภูมิทางผิวหนังและความชื้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  •  ประกาศจังหวัดฉะเชิงทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้อบสำหรับทารกแรกเกิดชนิดมีการควบคุมอุณหภูมิทางผิวหนังและความชื้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด