ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการเผาขยะติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการเผาขยะติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด