ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเปล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเปล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด