ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ อะไหล่เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยความดันไอน้ำขนาด 1.2 ลิตร หมายเลขครุภัณฑ์ 6530-003-1421/1ค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ อะไหล่เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยความดันไอน้ำขนาด 1.2 ลิตร หมายเลขครุภัณฑ์ 6530-003-1421/1ค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด